Działamy na terenie województw warmińsko – mazurskiego, podlaskiego oraz północnego mazowsza.

Codziennie kolportujemy setki tysięcy druków promocyjno – reklamowych bezpośrednio do skrzynek pocztowych mieszkańców wsi, miasteczek oraz aglomeracji miejskich.